Ablakfólia műszaki paraméterek

Teljes napenergia visszatartás? Látható fényáteresztés? Mégis mit jelentenek ezek az értékek? Az alábbi bejegyzésben az ablakfóliák technikai paramétereit vesszük szemügyre.

Az ablakfólia technikai adatokat ésszerű 3 részre osztani: energia mutatók, látható fény mutatók, egyéb mutatók. Az energia mutatók tárgyalásakor elsőként azt kell tisztázni, hogy milyen ablakra lesz a fólia telepítve, ugyanis az egyes értékek teljesen el fognak térni a különböző üvegszerkezeteken. A gyártók általában egyrétegű üvegen publikálják az adatokat, maximum kétrétegű víztisztán, így nem árt résen lenni. A SkyFol egyike azon kevés márkáknak, aki többféle üvegszerkezeten publikál technikai adatokat, ezzel korrektül tájékoztatva az ügyfeleit.

Az energia mutatók közül a legfontosabb a Teljes Napenergia Visszatartás (Total Solar Energy Rejected, TSER), százalékosan mutatja, hogy a fóliázott üveg mennyi energiát tart kint. A TSER értéket a Teljes Napenergia Áteresztésből (Total Solar Energy Transmission, TST), a Teljes Napenergia Elnyelésből (Total Solar Energy Absorption, TSA) és a Teljes Napenergia Tükrözésből (Total Solar Energy Reflection, TSR) számítjuk, így a TSER mutató az energiahatékonyság mértéke. A TSER értéket úgy korrekt kezelnünk, hogy a megfelelő üvegszerkezeten mért adatokat vesszük figyelembe. Például egy egyrétegű üvegen egy SI15 fólia TSER értéke 79%, míg kétrétegű Low-e üvegen 64%. Ez a különbség a fejlett üvegezési rendszereknél jelentkező többlet energia elnyelésből adódik, így ilyen üvegeknél célszerűbb kültéri fóliákat használni. Az üvegeknél általában “g” vagy SHGC értéket adnak meg. Ezek a TSER értékből származnak: SHGC=1-TSER.

A látható fény mutatók a fólia fényáteresztését és tükrözését mutatják. A Látható Fényáteresztés (Visible Light Transmission, VLT) százalékosan mutatja, hogy a fóliázott ablakon keresztül mennyi fény érkezik a helységbe. Az üvegtáblák rétegszáma és a lágy fémezése kevésbé befolyásolja a VLT értéket, azonban a színezett üveg már jelentősen megváltoztatja. A Látható Fény Tükrözés (Visible Light Reflection, VLR) százalékosan mutatja, hogy mennyi látható fényt tükröz a fóliázott ablak. Meg szoktuk különböztetni a VLR IN (befelé irányuló tükrözés) és a VLR EX (kifelé irányuló tükrözés) mutatókat, melyeknek olyan fóliáknál van különösen nagy jelentősége, ahol a kifelé tükrös réteg van, befelé pedig neutrális színezett.

A mutatók harmadik csoportja az egyéb technikai paraméterek. Itt a legfontosabbak az UV szűrés (Ultraviolet Rejection, UVR), amely megmutatja, hogy a fóliázott ablak az UV sugárzás hány százalékát szűri ki. Az “U” Érték (U Value) a fóliázott üveg hőátbocsátását mutatja meg, mely a téli hőveszteség szempontjából fontos. A Fényhatékonyság (Luminous Efficacy) mutatja meg, hogy egy fólia valóban spektrálisan szelektív vagy sem, 1 fölötti érték esetében beszélhetünk spektrálisan szelektív fóliáról.

 

Ablakfólia online oktató sorozat – XI. A fakulás

Sokszor kaptam már telefont, hogy fakulás ellen keresnek UV védő fóliát. Ezek a telefonbeszélgetések általában nem rövidek, ugyanis ha fakulás védelemről van szó, akkor nem elég kizárólag az UV sugárzást szabályoznunk. Bár valóban az UV sugárzás felelős a legnagyobb mértékben a fakulásért (cca. 40%), nem elhanyagolható a látható fény (cca. 25%) és az infravörös sugárzás sem (cca. 25%). Az ezeken kívül álló tényezőket általában nem áll módunkban befolyásolni, így ezek adottnak tekintendőek (pl. páratartalom, színezék minősége, stb.). Mivel általában az UV szűrést úgy szeretnék elérni az ügyfelek, hogy számottevő fényszűrés ne lépjen fel, ezért leggyakrabban a SkyFol P50 és SkyFol P70 beltéri, valamint a SkyFol XT47CV és SkyFol XT67CV kültéri fóliákat szoktam ajánlani. Természetesen vannak esetek, amikor kizárólag víztiszta UV szűrő fólia használható, de tudni kell, hogy létezik jobb megoldás is, ha megengedett.

Fakulásvédelem az eltérő fóliákkal:

  UV sugárzás csökkentés Infravörös csökkentés Látható fény csökkentés
SkyFol S4 99% 12% 14%
SkyFol P50 99% 74% 63%
SkyFol P70 99% 51% 32%
SkyFol XT47CV 99% 84% 53%
SkyFol XT67CV 99% 77% 23%

Ablakfólia online oktató sorozat – X. Low-e

Télen, fűtési szezonban, kiemelkedően fontos, hogy minél kevesebb hőveszteség lépjen fel. Hőveszteségen jelen értelemben az üvegen keresztül a kültérbe áramló hőről beszélünk. A téli hőveszteség csökkentés egyik fontos mérföldköve volt a rétegszámok növelése. Az „U” érték mutatja a hőveszteség mértékét, amely W egységben van megadva, négyzetméterre vetítve, óránként és súlyozva a beltér és kültér közötti hőmérséklet különbséggel. A rétegszámot először kétrétegűre, majd napjainkban már inkább 3 rétegűre veszik, ezzel jelentősen csökkentve a hőveszteséget. A rétegszámok növelése mellett lágyfém bevonattal láthatják el az üvegtáblát, ami hatékonyan tükrözi vissza a hosszabb hullámhosszú infravörös sugárzást (ez már jóval magasabb tartomány, mint a napból érkező energia, a belső hőmérsékleti sugárzás cca. 5.000 – 30.000 nm között ingadozik a belső hőmérséklet függvényében. Ezt a tartományt az üveg szerkezeténél fogva elnyeli, majd a hidegebb környezet felé kisugározza, így egy reflektív réteg felvitelével kimagasló eredményeket képesek az üveg gyártók elérni (kétrétegű üveg 2,8-as „U” értékét 1,4-re viszi le egy lágyfém bevonat). Ezt az elnyelési és újrasugárzási tulajdonságot nevezzük emmisszivitásnak, innen jön az ilyen jellegű üvegek elnevezése, low-e (low emmissivity, azaz alacsony emmiszivitású üveg). Léteznek low-e fóliák is, melyek különböző fémezések és rétegrendek felhasználásával javítják az üveg emisszivitását, így az „U” értékét, azaz hő átbocsájtási tényezőjét. Fontos azonban itt két dolgot kiemelnünk. A low-e fóliák kétrétegű low-e üvegek esetében már nagyon csekély mértékben képesek csak csökkenteni az „U” értéket, háromrétegű üvegezéseknél hatékonyságuk már elhanyagolható. Több gyártó kínál sötétebb, 15% és 35% fényáteresztésű low-e fóliákat, melyek azonban a besugárzott energiát is erőteljesen csökkentik. A SkyFol kínálatában 2-féle low-e fólia létezik a SkyFol E50 és SkyFol E70. Az E70 egy teljesen egyedülálló termék, azonban a felhasznált nemesfémek következtében az ára magas, így a segítségével elért megtakarítás megtérülési ideje nem rentábilis. A következő fejezetben a fakulásról lesz szó.

Ablakfólia online oktató sorozat – IX. Anti Graffitti

Sokan összekeverik a dekorációs iparban használt anti graffitti fóliákat az anti graffitti üvegfóliákkal. Míg a dekorációs iparban használatos anti graffitti fóliák általában lemoshatóak, addig az anti graffitti üvegfóliák ún. feláldozható fóliák, nem lemoshatóak, azonban könnyedén cserélhetőek. A lemoshatóságot biztosító réteg homályossá tenné az üvegfóliát, így az nem alkalmazható üvegfelületeken. Az anti graffitti üvegfólia gyengített ragasztóval készül, így könnyedén és foltmentesen eltávolítható. Amennyiben összefirkálnák, vagy megsértenék a felületét, úgy szakember gyorsan le tudja venni és újat tud felhelyezni helyette. Észrevehetetlenül védi az üveget. A kirakat portálok mellett általánosan használják a tömegközlekedésben is, mivel az üvegcsere a jármű forgalomból való kiesését okozza, míg a fólia gyorsan és könnyedén cserélhető. A következő fejezetben a low-e fóliákról és a téli hőveszteség csökkentéséről lesz szó.

Ablakfólia online oktató sorozat – VIII. Hőfeszültség

Az üveg több ok miatt eltörhet. Mielőtt felsorolnánk ezeket, fontos kiemelni, hogy az üvegtörések az esetek döntő többségében az üvegtábla sérüléséből eredően történnek meg. Elég egy kis csorbulás a szélen a keret alatt, ám sokszor sajnos ez a keret alatt nem észlelhető. A törések következő fajtáit különböztethetjük meg: szakítófeszültségből eredő törés (az üveg a súlyánál fogva törik el), mechanikai hajlító feszültség (pl. szélnyomás töri el az üveget), becsapódási feszültség (pl. bedobunk egy üvegek egy kővel), csavaró feszültség (pl. elvetemedett keret deformálná az üveget) és hőfeszültség. A hőfeszültségből eredő törés alatt azt értjük, hogy az üvegtáblában eltérő hőmérsékletek alakulnak ki és az eltérő tágulás miatt eltörik az üvegtábla. Edzett, vagy hőkezelt üvegnél ez a kérdés nem merül fel, ezekre bármilyen fólia feltelepíthető, még a legerősebb hőelnyelő fekete is. Ezután következik az úsztatott üveg, amely 10 mm vastagság felett már kritikus, ennél vékonyabb üvegnél is már oda kell figyelni, de a fóliák többsége telepíthető. Utána következik a laminált üveg, amely már 6 mm feletti rétegekkel fokozottan veszélyes. A sort végül a drótüveg zárja, ami a legrosszabb ebből a szempontból.

További kezelések és az üvegszerkezet teljes felépítése is befolyásoló tényező. Mivel a hőfeszültségből eredő törés valószínűsége egyenesen arányos a szerkezet energia elnyelésével, így a színezett üveg és a low-e réteggel kezelt üveg is veszélyesebb, mint a kezeletlen. Az ablakban lévő üvegrétegek száma is befolyásolja a hőleadást, így az egyes rétegek száma is befolyásolja az hőfeszültség mértékét. Az üvegen kívül egyéb tényezőket is figyelembe kell venni. Ilyen például az üveg részleges árnyékolása, hiszen ez is fokozza az üveg felületi hőmérsékletének eltéréseit. A belső és külső árnyékolók pedig gátolják a kiszellőzést, így ezek is jelentős veszélyt jelentenek. A keretrendszer is meghatározó, minél rugalmasabb, annál kisebb a törés valószínűsége. A hőstressz okozta törés mintázata jellemző. Széltől szélig fut, ívet ír le és az élre mindig merőleges kifutással kezdődik és végződik a törés.

Mindazonáltal, ha a SkyFol adatlapjaiban előirányzott kompatibilitási táblázat előírásait betartjuk és az egyes típusokat annak megfelelően telepítjük, akkor hőstresszből eredő töréssel nem kell számolni.