Ablakfólia online oktató sorozat – I. Besugárzás és működési elv

Besugárzás és működési elv

A Napból a Földre érkező elektromágneses sugárzásnak szerencsére csak egy része éri el az ablakainkat. Azt a tartományt, amit a Főld légköre átereszt szoláris spektrumnak szoktuk hívni. Az üveg ennek a tartománynak nagyjából a 300-től 2500 nm részét ereszti át. Ennek egy hányada UV sugárzás (300-380 nm), másik része a teljes látható fény spektrum (380-750 nm), harmadik része az infravörös sugárzás egy hányada (750-2500 nm). Az UV sugárzás szűrése kiemelkedően fontos egészségügyi szempontból. A bőr mélyebb rétegeibe hatolva elváltozásokat okozhat, valamint a szemlencse szürkülését okozza. A látható fény, mint a neve is mutatja az egyetlen számunkra látható tartomány. Az besugárzott energia 44%-a érkezik ebben a tartományban. Az infravörös sugárzást nem látjuk, de hőként érezzük. Ebben a tartományban érkezik a besugárzott energia 53%-a.

Az ablakfóliát azért fejlesztették ki, hogy az üvegre telepítve szűrje a beeső sugárzást az UV, látható fény és infravörös tartományban. Az ablakfólia működésének megértéséhez nézzük meg a hővezetés fajtáit. Hővezetés történhet kondukció (melegítem a kanál fejét és a nyele is folyamatosan hevül), konvekció (a légmozgás által keletkezett hőátadás) és radiáció (sugárzott hő). Az üvegfólia a sugárzás esetében segíti a beeső energia csökkentését az egyes tartományok együttes, vagy szelektív szűrésével.

A beeső energia három részre oszlik: tükröződik, áteresztődik és elnyeli az ablak. A tükrözött energia mennyiséget Teljes Visszatükrözött Napenergiának hívjuk (Total Solar Energy Reflected, TSR). Ezt az energiamennyiséget visszatükrözi a fóliázott üveg a környezetbe. Az áteresztett mennyiséget Teljes Áteresztett Napenergiának hívjuk (Total Solar Energy Transmitted, TST) és ez jelöli az üvegen keresztül a helységbe besugárzó energiát. A harmadik rész az elnyelt energia, Teljes Napenergia Elnyelés (Total Solar Absorbtion, TSA). Ezt a mennyiséget az üvegrendszer elnyeli és kisugározza a környezetben egy teljesen más hullámhosszon. Az ablakfólia által kiszűrt energiát, amely tartalmazza mindhárom tényezőt, Teljes Napenergia Visszatartásnak hívjuk (Total Solar Energy Rejected, TSER) és ez a legjobb mutatója egy fólia hővédelmének.

A következő részben megnézzük, hogy miért fontos az elnyelt energia, majd a 11. részben térünk ki a gyártástechnológiáknál arra, hogy a fólia mitől lesz képes az egyes tartományok szűrésére.